Home » Event » De Laatste 242: het militair gerecht en de executies in het kader van de bestraffing van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog.

De Laatste 242: het militair gerecht en de executies in het kader van de bestraffing van de collaboratie na de Tweede Wereldoorlog.

Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2023-8)

Conferentie (in het Frans en in het Nederlands) met als gasten

Élise Rezsöhazy, Dimitri Roden, Stanislas Horvat en Dirk Luyten

Na de Tweede Wereldoorlog werden in België 242 ter dood veroordeelde collaborateurs en oorlogsmisdadigers gefusilleerd. Deze executies waren niet alleen de zwaarst mogelijke straf voor collaboratiefeiten, ze staan ook in het collectieve geheugen gegrift omdat de maatschappelijke en symbolische weerslag ervan groot was. Toch bestaan er nog veel misvattingen en mythes over deze terechtstellingen. Het BELSPO-BRAIN 2.0 project Postwarex, een samenwerking tussen het CegeSoma en de Koninklijke Militaire School, onderzocht deze executies vanuit het perspectief van het militair gerecht, dat een centrale rol speelde bij deze terechtstellingen en het proces dat ernaartoe leidde. De onderzoekers van Postwarex kregen voor het eerste toegang tot het hele archief van het militair gerecht. Ze konden niet alleen een gedetailleerd profiel schetsen van de 242 personen die werden terecht gesteld, maar ook de executies en het besluitvormingsproces in detail reconstrueren. Het resultaat van het onderzoek is nu beschikbaar in het Nederlands en in het Frans in twee nieuwe publicaties De Laatste 242/Les dernières 242 exécutions en Belgique, uitgegeven door Lannoo en Racine.

In deze tweetalige conferentie Publieksgeschiedenis georganiseerd door het CegeSoma en de vzw ‘De Vrienden van het CegeSoma’ op woensdag 29 november 2023 (16.30 – 18.00 u.) ! gaan de vier auteurs dieper in op de definitieve resultaten van hun onderzoek, waarvan ze al enkele deelaspecten belichtten in de afsluitende conferentie van Postwarex in mei 2022. Het is tevens een gelegenheid om met de auteurs in dialoog te gaan over deze executies en hun betekenis voor de repressie en voor de langetermijn geschiedenis van de Belgische justitie.

Élise Rezsöhazy is historica en was onderzoeker bij het Rijksarchief/CegeSoma in het project Postwarex dat aan de basis ligt van De Laatste 242. Ze is momenteel verbonden aan de UCLouvain.

Dimitri Roden is historicus en onderzoeker aan de Koninklijke Militaire School. Hij was onderzoeker in het project Postwarex.

Stanislas Horvat is rechtshistoricus en was promotor van het Postwarex-project voor de Koninklijke Militaire School, waaraan hij als hoogleraar verbonden is.

Dirk Luyten is historicus en was promotor van het Postwarex-project voor het Rijksarchief/CegeSoma, waar hij werkt als onderzoeker.

De boeken kunnen na afloop van de conferentie aangekocht worden.

Iedereen is van harte welkom!