Home » Event » Extreemrechts : lessen uit de geschiedenis

Extreemrechts : lessen uit de geschiedenis

Ontmoeting Publieksgeschiedenis van het CegeSoma (2022 - 2)

Conferentie-debat met als gast Vincent Scheltiens (UAntwerpen)

Nico Wouters (CegeSoma/Rijksarchief) leidt het gesprek


Met het veelbesproken boek ‘Extreemrechts. De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)’ lanceren Vincent Scheltiens en Bruno Verlaeckt een essentieel debat over de crisis van onze huidige democratie. In een historische vierde golf van extreemrechts lijken antidemocratische, zelfs postfascistische ideeën geleidelijk te 'normaliseren'. De deelname aan de macht van extreemrechts, is in Europa geen uitzondering meer. Ook in Vlaanderen is dit geen theoretische discussie : de vraag is of de ‘Chinese Muur’ tussen de N-VA en het Vlaams Belang in 2024 zal standhouden. En hoe gevaarlijk op lange termijn is de identitaire cultuuroorlog die met name ook online wordt gevoerd ? Vincent Scheltiens gaat in debat met Nico Wouters over de aard van het hedendaagse extreem rechts, de eventuele remedies en de rol die historici - en kennis van onze geschiedenis - daarbij wel of niet kunnen spelen..

Vincent Scheltiens is doctor in de geschiedenis, verbonden aan Power in History - Centre for Political History - van de Universiteit Antwerpen waar hij ook gastprofessor is. Hij schrijft over nationalisme en nationale identiteitsconstructie, de politieke geschiedenis van België, de geschiedenis van de linkerzijde en de contemporaine geschiedenis van Spanje. Eerder verschenen onder meer ‘Met dank aan de overkant. Een politieke geschiedenis van België’ (2017), ‘De sociaaldemocratie is doodziek. Pleidooi voor een herpolitisering van de politieke orde’ (2019).

 

 

Nico Wouters is doctor in de geschiedenis, hoofd van het CegeSoma (Rijksarchief) en gastprofessor aan de UGent. Hij is specialist van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en van de naoorlogse herinneringspolitiek. Hij is de editor van ‘Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013)’, (2014), de auteur van ‘De Führerstaat. Overheid en collaboratie in België (1940-1944)’(2006) en van talrijke andere bijdragen over de bezettingsgeschiedenis.