François Berdondini, industrieel ontwerper en soldaat

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Berdondini” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA2236

Beschrijving van het bestand :

Berdondini-documenten over Italianen in België en dienst in het Italiaanse leger

Het archief Berdondini bestaat uit de briefwisseling die F. Berdondini tijdens het conflict voerde met zijn verloofde H. Grégoire, en uit brieven die werden verstuurd door zijn familie en vrienden, naast officiële correspondentie. Het archief bevat ook diverse telegrammen met gelukwensen, foto’s en plaatjes van gevangenen, onder de noemer “varia”.

François Berdondini werd geboren in 1917 en woonde vele jaren te Grivegnée (Luik). Hij werkte als industrieel ontwerper bij  “ Pieux Franki”. Hij is na de oorlog gehuwd met Hélène Grégoire (eveneens afkomstig van  Grivegnée). Hij had de Italiaanse nationaliteit en werd in maart 1942 ingelijfd in het  56e artillerieregiment te Rimini. Op 20 december 1943 wordt hij gevangengezet in Stalag XI A (Altengrabau-Magdenburg) in Duitsland, van waaruit hij op 15 mei 1945 wordt gerepatrieerd.

Voor meer informatie :

  • Hélène Lassalle, L’art au XXe siècle, Paris, Flammarion, 1986.
  • Zeman Zbynek, Vendre la guerre : art et propagande durant la seconde guerre mondiale, Paris, Albin Michel, 1980.