Françoise Muller

Françoise Muller (°1981) studeerde geschiedenis aan de Université libre de Bruxelles. Zij verdedigde haar doctoraatsverhandeling over de geschiedenis van het Hof van cassatie in het kader van de verhouding tussen de gestelde machten aan de Université catholique de Louvain . Deze werd bekroond door de Académie royale de Belgique. Zij is ook bachelor in de rechten en kandidaat in de politieke wetenschappen van de Facultés universitaires Saint-Louis.

Zij werkte verschillende jaren als onderzoekster aan het "Centre d'Histoire du Droit et de la Justice" van  de UCL. Zij was ook korte tijd assistent in de  rechtsgeschiedenis aan de faculteit rechten en criminologie van de UCL vooraleer het CegeSoma te vervoegen in mei 2011. Zij maakte er deel uit van de onderzoeksploeg naar de moord in 1950 op Julien Lahaut, voorzitter van de Belgische KP .

Zij verliet het  Cegesoma op 30 juni  2014.