Gerlinda Swillen

Gerlinda Swillen

https://www.researchgate.net/profile/Gerlinda_Swillen

Gerlinda Swillen, doctor geschiedenis VUB, 2016; licentiate Germaanse filologie & geaggregeerde HSO, ULB-VUB (Brussel), 1964; ereleraar Vlaams Gemeenschapsonderwijs; vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB-vakgroep geschiedenis; geassocieerd onderzoeker CegeSoma; lid van het « Plate-forme RETOUR Enfants belges en Syrie et en Irak » bij de Délégué général aux droits de l’enfant ;  eerste woordvoerder van het internationaal netwerk van de verenigingen van oorlogskinderen, BOW i.n. (Born Of War international network) van 2009 tot 2013. Publiceerde heel wat artikels i.v.m. feminisme en socialisme en werkte mee aan radio- en televisieprogramma’s. Verricht sinds 2008 onderzoek naar de oorlogskinderen sensu stricto of kinderen verwekt door gewapende conflicten in België.

Publicaties over dat onderwerp : Koekoekskind  Door de oorlog verwekt [1940-1945], Antwerpen/Amsterdam, 2009, 351 p.; De wieg van WO II – Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn, Brussel, 2016, 594 p.; 'Enfants sans alliance (1937-1952)' in : De Koster (Margo), Leuwers (Hervé), Luyten (Dirk), Rousseaux (Xavier) (Eds.), Justice in Wartime and Revolutions Europe 1795-1950 – Justice en temps de guerre et révolutions Europe, 1795-1950, Brussel, 2012, pp. 305-323; 'Krieg zeugt Familiengeheimnisse, Identitätsprobleme und fragwürdige Kind-Elternverhältnisse der vom Zweiten Weltkrieg gezeugten Kriegkinder s.st.', in: Ruthard Stachowske (Hrsg.), Leben ist Begegnung - Systemische Therapie und Beratung, Kröning, 2016, pp.168-179; La valise oubliée. Enfants de guerre 1940-1945, Bruxelles, Fondation Auschwitz-Mémoire d’Auschwitz, 2018, 281 p. ; Der Zweite Weltkrieg ist unsere Wiege, Eupen, Grenz-Echo Verlag, 2019, 280 p.

Haar huidig onderzoek gaat steeds meer uit naar de sociale, humanitaire en medische geschiedenis tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder naar de werking van de Commissie van Openbare Onderstand  van Brussel en haar ziekenhuizen. In dat verband verscheen voor het eerst een artikel over een door het Duitse leger als “Kriegslazarett” opgeëist ziekenhuis in de West-Europese bezette gebieden:  “L’Hôpital Brugmann à l’heure allemande (1940-1944)”, in : Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers, 2019/1 (LI), p. 167 à 195. (https://doi.org/10.3917/brux.051.0167 - https://www.cairn.info/revue-cahiers-bruxellois-2019-1-page-167.htm).

In “Van ziekenhuisbedden en maskers” (in: Tilburg (Cornelis van) & Roy (Vincent Van), red., Epidemieën, hun impact en hun bestrijding – Een historisch overzicht met actualiteitswaarde, Cahiers GGG – Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 15, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2021, p. 97-123) vergelijkt ze de maatregelen die in de beginfase van de COVID-19 pandemie werden genomen met de voorbereidingen van Brussel tijdens het interbellum op de vrees voor een oorlog met chemische wapens.