Helden van het Verzet. Dit zijn de namen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren ongeveer 15.000 mensen die in verzet tegen de bezetter waren gegaan het leven. Bijna al deze vrouwen en mannen zijn inmiddels vergeten. Daarom wordt op 8 mei – dag waarop de overwinning op het nazisme wordt herdacht – een 48-uur durende voorleesmarathon gehouden van de namen van verzetsmensen die tussen 1940 en 1945 zijn omgekomen.  Het CegeSoma levert een belangrijke bijdrage voor dit initiatief. 

Het voorlezen van de ongeveer 8.000 namen zal plaatsvinden tussen zaterdag 6 mei om 18 u en maandag 8 mei om 20.30 u. Het event zal doorgaan in het fort van Breendonk, dat door de Sipo-SD (Gestapo) werd gebruikt als Auffanglager (opvangkamp) voor verzetsmensen en andere vermeende tegenstanders van het regime.  Deze plek staat dus symbool voor de nazi-onderdrukking in bezet België. Het voorlezen wordt live uitgezonden via Facebook.

Het event wordt georganiseerd door de vzw Helden van het Verzet in het kader van het programma  “Vrij op 8 mei”. Het CegeSoma levert een belangrijke bijdrage want de meeste namen, voornamen, geboortedata, en plaatsen en data van overlijden die tijdens de 48 u zullen worden vermeld komen uit databanken die werden uitgewerkt voor het project Wikibase Verzet. Dit project wil informatie inzamelen – en publiceren – uit de persoonsdossiers van verzetsmensen die worden bewaard bij het CegeSoma, de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers en het Algemeen Rijksarchief.  Deze kennisdatabank zal het mogelijk maken om onderzoek te doen in ettelijke duizenden beschrijvingen over meer dan 150.000 vrouwen en mannen uit het verzet, op basis van een naam, geboortedatum, woonplaats of de naam van een verzetsbeweging of -netwerk. Op dit ogenblik zijn reeds  beschrijvingen  ingegeven van meer dan 100.000 dossiers, formulieren en steekkaarten van verzetsmensen die het statuut hebben aangevraagd van inlichtings- en actieagent, gewapend weerstander of weerstander in de sluikpers.  

Binnen enkele maanden zal iedereen via een onlineplatform sporen kunnen terugvinden van deze verzetsmensen. In afwachting kan je altijd de wetenschappelijke coördinator van het project,  Fabrice Maerten, contacteren: hij zal graag voor je nagaan of er een of ander dossier bestaat met de naam van de verzetsman of-vrouw waarnaar je op zoek bent, en zo ja, kan hij je helpen om in de leeszaal van het CegeSoma de stukken in te kijken.