Het einde van het door Horizon 2020 gefinancierde project EHRI PP

In mei 2023 kwam er officieel een einde aan het European Holocaust Research Infrastructure Preparatory Phase Project (EHRI PP) waarin het Belgisch Rijksarchief/CegeSoma deel uitmaakte van het consortium sinds de start van het project in december 2019. Het EHRI PP-project werd op 23 mei afgesloten met een slotevenement in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het doel van het EHRI PP-project bestond erin de lange-termijntoekomst van het transnationale Holocaustonderzoek te verzekeren. De belangrijkste doelstellingen waren om al het nodige te doen op juridisch, financieel en strategisch vlak om EHRI van start te doen gaan als een permanent, geografisch gespreid European Research Infrastructure Consortium (ERIC), dat tegen 2025 kan instaan voor de stabiele, lange-termijndienstverlening voor de Holocaust-onderzoeksgemeenschap.

Op juridisch vlak

Binnen het EHRI PP-project was het CegeSoma er meer in het bijzonder verantwoordelijk voor om het toekomstige EHRI ERIC uit te rusten met alle nodige juridische en beheersinstrumenten. Dat hield onder meer in: het uitkiezen van de meest aangewezen rechtsvorm voor de toekomstige EHRI onderzoeksinfrastructuur, het ontwikkelen van een effectief en duurzaam beheersmodel en het opstellen van de ontwerpen van de belangrijkste juridische teksten. Het belangrijkste document dat onder de coördinatie van CegeSoma tot stand kwam, is de Statuten, een integraal onderdeel van de aanvraag voor het toekomstige EHRI ERIC die deze zomer bij de Europese Commissie zal worden ingediend. Daarnaast en even belangrijk is dat België deel uitmaakt van de eerste groep landen die deze aanvraag steunen door het ondertekenen van het Memorandum of Understanding over de implementatie en de oprichting van een EHRI ERIC. Een ander belangrijk doel van het EHRI PP-project voor het CegeSoma bestond erin de basis te leggen van het Belgische EHRI ERIC National Node, dit samen met de Kazerne Dossin, de tweede Belgische partner in het EHRI PP-consortium. Dat gebeurde via verschillende workshops voor instellingen in heel België die zich bezighouden met Holocaust-onderzoek, educatie en herinnering.

Tot slot was het Belgisch Rijksarchief/CegeSoma ook betrokken bij de voorbereiding van de aanvraag voor het EHRI Implementation Phase-project dat in maart van dit jaar bij de Europese Commissie werd ingediend. Als die wordt goedgekeurd, kan het EHRI IP-project eind 2023 van start gaan. Als alles naar plan verloopt, zou EHRI ERIC in januari 2025 operationeel moeten zijn, op de 80ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz.