Home » News » De gecensureerde en clandestiene pers van de twee wereldoorlogen vanaf nu toegankelijk via de on-line catalogus Abraham

De gecensureerde en clandestiene pers van de twee wereldoorlogen vanaf nu toegankelijk via de on-line catalogus Abraham

De website The Belgian War Press, opgezet en beheerd door het CegeSoma, geeft online toegang tot de sluikpers die in België tijdens de twee wereldoorlogen verscheen en tot de gecensureerde pers die in ons land tijdens 1914-1918 werd gepubliceerd. De dagbladen die door de bezetter tijdens 1940-1944 gedoogd werden, kunnen in onze leeszaal geraadpleegd worden.

De toegang tot onze website wordt vanaf nu eenvoudiger dank zij de online catalogus Abraham van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Dit instrument omvat, in een vrij raadpleegbare databank de Belgische dagbladen die tussen 1800 en 2020 verschenen en in meer dan honderd bibliotheken en documentatiecentra in Vlaanderen en Brussel bewaard worden. Tot nu toe zijn meer dan 11.000 dagbladtitels beschreven. 849 daarvan staan nu in verbinding met The Belgian War Press.

Dit onderdeel van het repertorium geeft alle dagbladen van de website The Belgian War Press alfabetisch weer en kan je hier raadplegen. Het vormt een verdere verrijking van de zoekinstrumenten van de CegeSoma-website (meer over de oorsprong en de vele functionaliteiten van de website The Belgian War Press vindt u hier). Elk dagblad wordt immers via een tiental specifieke categorieën beschreven. Die hebben meer bepaald betrekking op de verschillende titels van de krant in kwestie, de uitgevers, de plaats en data van verschijning en de taal. De beschrijving omvat ook meerdere trefwoorden over de aard van het dagblad (bij voorbeeld: communistische pers, sluikpers, enz.) en vaak ook de regio waar het dagblad verdeeld werd. De categorie « toegankelijkheid », tot slot, leidt rechtstreeks naar de website The Belgian War Press.

Misschien nog interessanter: via filters kan je voorafgaand selecties uitvoeren op de 849 titels volgens de aard van de krant (meer dan dertig categorieën), de taal, de bewaarplaatsen van de originelen, de jaren van verschijning en de drager.

Abraham biedt dus niet alleen een nieuwe toegang tot de pers van de beide wereldoorlogen die via The Belgian War Press kan geconsulteerd worden, maar is ook een aanvulling van de website van het CegeSoma.