Home » News » Het eerste BTNG van 2024 is net verschenen.

Het eerste BTNG van 2024 is net verschenen.

BTNG, 2024, nr 1

Het bevat vier losse bijdragen. In de eerste zoeken Dorien Styven en Veerle Vanden Daelen (beiden Kazerne Dossin) verklaringen voor de zogenaamde ‘Antwerpse specificiteit’ tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hier om de vaststelling dat het aantal gedeporteerde Joden uit Antwerpen beduidend hoger ligt dan het Belgische gemiddelde.
Het tweede, Nederlandstalige artikel komt van Felix Deckx (KU Leuven). Hij kijkt naar de impact van de zogenaamde Sulfonentherapie op drie Belgisch-Congolese leprozerieën in de Evenaarsprovincie (1940-1960) en analyseert hij de evolutie van een geleidelijke dominantie van religieuze centra naar overheidssturing en verwetenschappelijking.
Het derde, Franstalige artikel is van de hand van Pascal Delwit (ULB). Hij analyseert de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen van 1946 met een kritische blik op de zeer relatieve overwinning van de Kommunistische Partij van België.
Tenslotte schetst Brice Prince (eveneens ULB) de geschiedenis van het Œuvre de Secours pour les Victimes de la Guerre en Belgique, het Canadese luik van de internationale solidariteit met België tijdens en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog.

Dit nummer is te koop tegen 15 euro (exclusief verzendingskosten) en kan besteld worden bij Hilde Keppens, CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel, +32 2/556 92 11 - hilde.keppens@arch.be