Home » News » Het tweede BTNG-nummer van 2024 is verschenen

Het tweede BTNG-nummer van 2024 is verschenen

Dit tweede nummer van 2024 bevat vier aparte artikelen. In het eerste (Engelstalige) artikel koppelen Silke Geven (doctoraatsonderzoekster Universiteit Antwerpen) en Gerrit Verhoeven (FED-tWIN onderzoeker, Universiteit Antwerpen en Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis) de studie van het toeristisch beleid in België aan de inzichten van de nationalisme-studies. Dit artikel onderzoekt hoe dat bewustzijn over het belang van toerisme voor nationale identificatie evolueerde en welk (Belgisch of Vlaams) nationalisme men daarmee precies wilde stimuleren.
Historica en archivaris Davina Beckers (adviseur-archivaris voor het bedrijf Exquando bij de Dienst van Historische Archieven bij de Europese Commissie) past dan weer een micro-analyse toe op de naoorlogse bestraffing van collaboratie in de Oostkantons. Via een individuele case-studie, namelijk van de collaborerende vrouw Sybille Bredohl, bestudeert zij hoe het Belgische militaire gerecht omging met deze bijzondere categorie van Duitstalige collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De derde bijdrage komt van de Nederlandse historicus Kris van der Aar (Master geschiedenis en onderzoeksmaster Historical, Cultural & Literary Studies, Radboud Universiteit in Nijmegen), die een belangrijke bijdrage levert tot de geschiedenis van de administratieve zuivering, meer bepaald bij de Belgische spoorwegen. Van der Aar gebruikt een linguïstische analyse en komt met nieuwe verklaringen voor de milde zuivering onder het NMBS-personeel na de oorlog.
Het vierde en laatste artikel komt van doctor in de geschiedenis Bruno Yammine. Hij presenteert nieuwe inzichten over het Vlaamse Activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog. Yammine besluit dat in tegenstelling tot de huidige dominante opvatting in het onderzoek, de zogenaamde Vlaamse zelfstandigheidsverklaring van december 1917 geen autonome beslissing was van de Raad van Vlaanderen. Hij argumenteert integendeel dat gouverneur-generaal von Falkenhausen met steun van de Duitse legertop het initiatief steunde, als een volgende logische stap van de Duitse Flamenpolitik.

Dit nummer is te koop tegen 15 euro (exclusief verzendingskosten) en kan besteld worden bij Hilde Keppens, CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel, +32 2/556 92 11 - hilde.keppens@arch.be