Home » Publication » De wieg van de Tweede Wereldoorlog.

De wieg van de Tweede Wereldoorlog.

Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn.

De wieg van de Tweede Wereldoorlog. Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn.

In 2009 publiceerde Gerlinda Swillen,  als geassocieerd onderzoeker verbonden aan het CegeSoma,  ‘Koekoekskind’, een boek in hoofdzaak gebaseerd op interviews met getuigen die bereid waren hun levensverhaal als Belgisch-Duits oorlogskind te vertellen. In deze nieuwe publicatie diept ze het onderwerp verder uit in een volwaardige wetenschappelijke analyse.

In de loop van de Tweede Wereldoorlog worden er in bezet België, het geannexeerde Oost-België en in Duitsland zelf kinderen geboren uit Belgische vrouwen en Duitse militairen. Zij zijn oorlogskinderen in strikte zin: zonder de oorlog zouden hun ouders elkaar (hoogstwaarschijnlijk) niet hebben ontmoet.

Wie waren deze ouders ? Hoe ontmoetten ze elkaar ? Wat voor een relatie hielden zij erop na en hoe kon deze, in een bijzonder complexe sociale en ideologische context, al dan niet worden uitgebouwd ? Dit werk schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de juridische status en sociale gevolgen van deze relaties, die uiteindelijk tot oorlogskinderen leidden.

Belgisch-Duitse oorlogskinderen bevonden zich vanaf hun geboorte vaak in een erg moeilijke situatie. Zij genoten noch juridische, noch enige maatschappelijke bescherming. Dit is voor oorlogskinderen die vandaag in conflictgebieden worden geboren niet anders.

Oorlogskinderen : een precair juridisch statuut en grote sociale gevolgen