Home » Publication » Experiencing 11 November 2018: Commemoration and the First World War Centenary.

Experiencing 11 November 2018: Commemoration and the First World War Centenary.

Onderzoekers uit een tiental landen hebben - vanuit een internationale en interdisciplinaire invalshoek – deelgenomen aan talrijke herdenkingsplechtigheden in hun land. Ze hebben die daarna, elk vanuit zijn eigen discipline, geanalyseerd. Dit boek is het werk van de denktank «Commemoration reframed» (die verschillende keren in het CegeSoma heeft vergaderd). De groep werd geanimeerd door professor Shanti Sumartojo. Zij doceert aan de Monash University in Australië.

Het resultaat is een absoluut originele en vernieuwende benaderingswijze van het fenomeen ‘herdenkingen’. In zijn presentatie gaat historicus Jay Winter nader in op enkele aspecten hiervan en op de brede waaier aan contexten en actoren. Reflecties bij wijze van voorwoord die aansporen om het boek te lezen …

Klik hier (link Youtube) om de presentatie van het boek 'Experiencing 11 Novembre 2018' te beluisteren.

Waar was ik op 11 november 2018 ? Dat is één van de vragen die u ertoe kan aanzetten om dit boek te lezen.