Home » Publication » "Nulpunt 1945"

"Nulpunt 1945"

Een nieuw boek over de erfenis van de Tweede Wereldoorlog

Nulpunt 1945. De Lage Landen een mensenleven later

Zopas verscheen het boek “Nulpunt 1945. De Lage Landen een mensenleven later” bij Ons Erfdeel.
Een 15-tal geronemmeerde specialisten uit België en Nederland reflecteert in dit boek over de betekenis en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog vandaag. Het boek bevat essays over de sociale zekerheid, de economische ontwikkelingen na 1945, de dekolonisering, de mensenrechten en de Europese integratie en de NAVO. Maar ook de oorlogsherinnering zelf komt natuurlijk aan bod.
Nico Wouters (CegeSoma) schrijft in dit boek over de herinnering aan WOII in België (“Veilig verleden?”), terwijl Helen Grevers (Vredescentrum) en Antoon Vrints (UGent) een essay schrijven over de herinnering in Nederland (“Van nationale consensus tot morele paniek?”).
Bruno De Wever (UGent) ging trouwens kort in gesprek met  Nico Wouters en Helen Grevers over de oorlogsherinnering : https://www.youtube.com/watch?v=U3OmqcncCTo&t=5s

Het inleidende hoofdstuk van Nico Wouters over de Belgische oorlogsherinnering werd integraal naar het Engels vertaald en is beschikbaar op : https://the-low-countries.com/article/the-history-of-the-second-world-war-must-not-become-a-safe-past

U vindt alle informatie (inhoud, bestelinformatie)  via de  aankondiging van het boek op de website van Ons Erfdeel : https://www.de-lage-landen.com/book/nulpunt-1945-de-lage-landen-een-mensenleven-later#