Archief voor Groep 'G'

  • Toegankelijkheid en raadpleging: Het archief “Groep G” kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de leeszaal. De inhoud is vrij raadpleegbaar. Reservatie.
  • Reproductie :  De inhoud van het archief mag vrij worden gereproduceerd in de leeszaal. Voor aanvraag van een reproductie door het CegeSoma-team vind je alle praktische informatie hier.
  • Toegangen : Inventaris AA977 (archief van Groep G), Inventaris AA1137 (Inlichtings- en actiedienst in de regio Luik : netwerk  Zéro, dienst D en Groep G)

Beschrijving van het bestand:

Het archief van Groep G (AA977) bestaat uit documenten over verenigingen die na de oorlog werden opgericht vanuit verzetsbewegingen, en meer bepaald over Groep G.   Het archiefbestand AA1137 bevat eveneens dossiers over de leden van Groep G.  

De “Algemene Sabotagegroep van België”, of “Groupe G”, werd in 1942 opgericht door Jean Burgers, op initiatief van docenten en alumni  van de U.L.B. en via contacten met onder meer majoor André Wendelen, die vanuit Londen werd gedropt en werd belast met de organisatie van sabotagedaden in België. Groep G moest met wetenschappelijk doordachte en georganiseerde sabotagedaden die geen aanleiding kunnen geven tot represailles tegen de bevolking zorgen dat de economische en industriële bijdrage die het bezette België verplicht werd te leveren aan nazi-Duitsland werd afgeremd en zo mogelijk vernietigd.   De eerste doelwitten van de sabotage waren de vervoermiddelen en de installaties voor transmissie van elektriciteit.

Op 15 oktober 1944 – de datum van de demobilisatie van de verzetsgroepen – werd Groep G opgeheven.   

Voor meer informatie :

  • Verhoeyen Étienne, « Quatrième partie : la résistance », in : La Belgique occupée. De l’an 40 à la Libération, Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1994, p. 331-511.
  • Le livre d’or de la résistance en Belgique, Bruxelles : M.D.N., 1948.