Nederland engageert zich voor de EHRI-ERIC

De laatste maanden zijn een aantal belangrijke stappen gezet in het proces om van EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) een permanente Europese onderzoeksinfrastructuur, een zogenaamde ERIC (European Research Infrastructure Consortium) te maken. Dit traject naar een ERIC is de taak van het project EHRI-PP, waarin het Rijksarchief partner is en de verantwoordelijk draagt voor werkpakket 2 ‘Legal and Governance’.

Het belangrijkste nieuws is ongetwijfeld dat Nederland zich op de  Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism op 13 oktober 2021, bij monde van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren geëngageerd heeft om de hoofdzetel van de ERIC te vestigen in Nederland en te zorgen voor een lange-termijn-financiering die ook een zogenaamde ‘hosting premium’ van het gastland omvat. Het belang van deze concrete financiële toezegging kan moeilijk worden onderschat, maar parallel daaraan zijn er nog andere belangrijke stappen gezet op weg naar een EHRI-ERIC.

Zo is de board of governmental representatives, waarin België van bij het begin vertegenwoordigd is, al een aantal keer bijeen geweest om de vorderingen van EHRI-PP te bespreken en feedback te geven bij een aantal beleidsdocumenten, onder meer over de beheersstructuur van de toekomstige ERIC.

België

Daarnaast zijn er ook in België enkele nieuwe evoluties te melden. België heeft in september politieke steun uitgesproken voor de toekomstige EHRI-ERIC.

Samen met de andere Belgische EHRI-partner, Kazerne Dossin werden twee workshops georganiseerd (op 24 september en op 26 november) om de Belgische National Node van EHRI uit te bouwen. Als permanente onderzoeksstructuur  zal gekozen worden voor de formule van de ‘gedistribueerde’ onderzoeksinfrastructuur. Naast de centrale component in Nederland zal EHRI nationale ‘takken’ hebben bestaande uit instituten en organisaties die Holocaust-gerelateerde archieven en bronnen bewaren, onderzoek doen over de Holocaust of de herinnering eraan levendig houden of actief zijn in het domein van de digital humanities, een kernactiviteit van EHRI. In België gevestigde instellingen en organisaties die aan dat profiel beantwoorden werden uitgenodigd op de workshops en de komende maanden zal met hen een traject worden opgezet om de Belgische National Node vorm te geven.

Op basis van beleidsdocumenten en de feedback van de board of governmental representatives wordt sinds eind november ook gewerkt aan de statuten van de toekomstige ERIC. De coördinatie van die taak is in handen van het Rijksarchief/CegeSoma.

De EHRI-ploeg van het Rijksarchief/CegeSoma is overigens sinds november 2021 uitgebreid met dr. Matthew Haultain-Gall, die eerder al actief was in EHRI-2. Hij neemt een deel van het werk over van dr. Adina Babesh-Fruchter, die sinds september haar werk voor EHRI combineert met een Marie-Curie fellowship aan de KULeuven.