Home » Publication » De inventaris van de archieven van Jacques Wynants is verschenen !

De inventaris van de archieven van Jacques Wynants is verschenen !

Les fonds Jacques Wynants et Yvan Simonis aux Archives de Verviers

Ondanks de onzekerheden van het leven willen veel mensen iets achter laten voor het nageslacht, of prozaïscher,  voor hun familie. Op die manier hebben zij het gevoel – eigenliefde, hoogmoed, trots, illusie … ? – dat hun aards bestaan niet voor niets is geweest en dat er iets van hen blijft voortleven, iets dat hen typeert, ver verheven boven de biologische afstamming en de nevelen der herinnering die toch vervagen in de loop der tijden … Een zeer verdienstelijke poging om de dood te overstijgen, ook al bevindt die zich in de categorie ‘oncontroleerbare verwachtingen’. In ieder geval, hoop doet leven !

Het is geen geheim dat historici over het algemeen niet rijk worden van hun werk en  zich evenmin geroepen voelen om materiële rijkdom te vergaren maar zich eerder tevreden stellen met het nalaten van een intellectueel kapitaal aan hun familie of diegenen die hun passie met hen delen. Dat kapitaal bestaat veelal uit “oud papier”, tenminste zo wordt het door gewone of ongeduldige erfgenamen bestempeld.

Historicus Jacques Wynants, die tientallen jaren één van de meest trouwe en actieve correspondenten van het CegeSoma was, maar ons spijtig genoeg in november 2018 heeft verlaten, zou hoogstwaarschijnlijk heel tevreden geweest zijn met de bestemming die zijn in een halve eeuw vergaard historisch patrimonium over zijn geliefde stad Verviers en haar omgeving heeft gekregen. Dit erfgoed is niet verspreid, maar is in al zijn rijkheid en diversiteit (bijna 80 archiefdozen, stapels kranten van de 20ste eeuw, mappen, enz.) volledig toevertrouwd aan het gemeentearchief van de oude wolstad, rue Pont de Sommeleville. Dat deze massa documentatie niet in het vergeetboek dreigt te raken, maar recent is opengesteld voor een groot geïnteresseerd publiek dankzij een inventaris gerealiseerd onder auspiciën van het Wetenschappelijk Geschiedkundig Comité van Verviers is de kers op de taart. Deze inventaris kwam tot stand dankzij Freddy Joris, oude vriend van Jacques en historicus, gewaardeerd voor de kwaliteit van zijn werk over de regionale pers en patrimonium.

Kortom, dit omvangrijk archieffonds, dat eenieder zal interesseren die belang stelt in de geschiedenis van Verviers en omgeving gedurende de Tweede Wereldoorlog, heeft een veilige thuishaven  gevonden aan de oevers van de Vesder. Iedereen die van geschiedenis houdt kan hier alleen maar blij om zijn.

De digitale versie van de inventaris van het archieffonds door Jacques Wynants nagelaten aan de stad Verviers vindt u hier : Les Fonds Jacques Wynants et Yvan Simonis aux Archives de Verviers, Verviers, CSHV, 2020, 200 p. of  op de website van Freddy Joris.