Home » Publication » De verdwenen boekenkast van Aloïs Goossens.

De verdwenen boekenkast van Aloïs Goossens.

De politieke vorming van een Vlaamse nationaalsocialist voor mei 1940.

Groep Belgen bevrijd uit het kamp Vernet in juli 1940.

In mei 1940 wordt de Vlaamse nationaalsocialistische agitator Aloïs Goossens samen met duizenden andere verdachten door de Belgische overheden aangehouden en naar Frankrijk gedeporteerd. Zijn bibliotheek wordt door het Antwerpse gerecht in beslag genomen. Bij zijn terugkeer in augustus 1940 blijkt deze verzameling verdwenen. In het dossier dat hij voor schadeloosstelling samenstelde, vond Frank Seberechts een lijst van boeken en tijdschriften die hij hierbij zou verloren hebben. We nemen zo een kijkje in de boekenkast van een Vlaamse overtuigde nationaalsocialist, met de bedoeling op deze wijze meer te weten te komen over de persoon in kwestie.

Van de meeste boeken, brochures en tijdschriften heeft Frank Seberechts in diverse bibliotheken en archieven of via internet een exemplaar weergevonden. Hij geeft meestal een korte schets van de inhoud en gaat voor zover mogelijk in op de ontstaansgeschiedenis, de achtergronden, de auteurs en de uitgevers van al die werken. Deze gegevens kunnen hem immers informatie verschaffen over de eigenaar van de boeken. Hij gaat in deze bijdrage na waar Goossens zijn politieke en filosofische overtuiging althans gedeeltelijk haalde en door welke bril en met welke blik hij naar de wereld keek. Welke boeken en brochures bezat hij precies en wat deed hij er in de praktijk mee? Frank Seberechts stelt ook vragen bij de wijze waarop en de redenen waarom hij las.

In De verdwenen boekenkast van Aloïs Goossens gaat Frank Seberechts op zoek naar de boeken die de basis vormden van de politieke vorming van een Vlaamse nationaalsocialist.