Home » Publication » Wie heeft Lahaut vermoord?

Wie heeft Lahaut vermoord?

De geheime koude oorlog in België.

Wie heeft Lahaut vermoord? De geheime koude oorlog in België.

Een politieke moord

Op 11 augustus 1950 scanderen de communisten "Leve de Republiek" in de Kamer tijdens de eedaflegging van prins Boudewijn. Een week later wordt de charismatische leider van de communistische partij Julien Lahaut aan zijn voordeur vermoord. Deze politieke moord, beschouwd als de belangrijkste in de Belgische geschiedenis, is nooit opgehelderd.

De piste van een anticommunistisch netwerk

Wie heeft Julien Lahaut vermoord? werpt een kritische blik op het gevoerde onderzoek en ontdekt mogelijk nieuwe pistes. Tijdens hun opzoekingen in de archieven ontdekken de onderzoekers een "vergeten" document dat verwijst naar een zekere André Moyen, een agent actief in een anticommunistisch netwerk in het naoorlogse België.

Waarom is de moord nooit opgehelderd?

Het boek onderzoekt de piste Moyen, schets de hoofdrolspelers en de leden van dit netwerk die leiden tot de extremistische milieus en de financiële wereld. Geplaats in zijn historische context maken de auteurs duidelijk dat het onderzoek opzettelijk gesaboteerd werd. Op het einde wordt duidelijk waarom de moord nooit is opgehelderd.