Home » News » Kick-off EHRI-PP in München 11-13 februari 2020

Kick-off EHRI-PP in München 11-13 februari 2020

Partners EHRI, München, 13.2.2020 © EHRI

Van 11 tot 13 februari 2020 kwamen de partners van EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) samen in het Institut für Zeitgeschichte in München voor de officiële opstart van de ‘preparatory phase funding’.

Deze  preparatory phase funding, die in december 2019 begon,  is een driejarige projectfinanciering van de Europese Commissie die bedoeld is om de overgang te maken van een project, zoals in de eerste twee fases van EHRI naar een permanente onderzoeksinsfrastructuur. Dit betekent dat ook de financiering anders wordt  : niet langer een projectfinanciering die per definitie tijdelijk is, maar een blijvende en duurzame financiering.
Een Europese onderzoeksinfrastructuur opbouwen is een werk van lange adem dat grondige voorbereiding vergt. Niet alleen juridische, maar ook financiële, beleidsmatige vragen en kwesties die verband houden met onderzoeksstrategie moeten worden opgelost. Die voorbereiding op de rails zetten is precies het doel van de preparatory phase funding.
De kick-off was een gelegenheid voor de verschillende partners – voor België het Rijksarchief-CegeSoma en Kazerne Dossin - om in de vergaderingen over de verschillende werkpakketten met elkaar kennis te maken, een beter zicht te krijgen op de prioritaire taken en vooral om de samenhang tussen de werkpakketten beter te begrijpen.
Een panelgesprek met ‘ervaringsdeskundigen’ over het thema ‘hoe een onderzoeksinfrastructuur opzetten’, geleid door onze collega Adina Babesh, maakte het al bij al nog vrij abstracte project wat concreter.
Het is alvast duidelijk geworden dat de nieuwe fase die EHRI nu is ingegaan heel anders zal zijn dan een klassiek onderzoeksproject, dat een inhoudelijk-wetenschappelijke focus heeft. Nu gaat het er eerder om de randvoorwaarden te creëren om verder (transnationaal) onderzoek te doen, internationale  samenwerking tussen onderzoekers te vergemakkelijken  en  collecties dichter bij de onderzoeker te brengen en het gebruik ervan te faciliteren.