Home » News » Laatste nieuws over het FED-tWIN project BELCOWAR

Laatste nieuws over het FED-tWIN project BELCOWAR

Spaak Paul Henri, 1946-1947 (RTBF donatie - Belgische persoonlijkheden), foto nr. 164263, voorbehouden rechten CegeSoma/Rijksarchief

Het FED-tWIN project BELCOWAR (Belgium and the Cold War) gaat op 1 oktober al zijn tweede jaar in. Het afgelopen jaar werd op verschillende fronten een begin gemaakt aan het onderzoek naar de economische aspecten van de Koude Oorlog. Daartoe werd bijvoorbeeld onderzoek verricht in het archief van het Ministerie van Economische Zaken dat recent werd overgedragen aan het Rijksarchief en intussen toegankelijk gemaakt. Dankzij de medewerking van archivaris Dr. Guy Coppieters kwam het archief van het zogenaamde CoCom (Coordinating Committee) boven water. Een informele organisatie die opgericht werd in het kader van het Marshallplan en beperkingen oplegde aan de Europese handel met Oost-Europa. Internationale historici vermoedden terecht dat België een niet te onderschatten rol speelde binnen CoCom, maar beschouwden het Belgische archief als verloren gegaan. De inhoud van het archief maakt het onderwerp uit van een ‘position paper’ die zal verschijnen in het themanummer van het BTNG omtrent ‘België en de Koude Oorlog’.

In Leuven werden het afgelopen jaar ook meerdere masterproeven geschreven op basis van dit erg rijke fonds. Eén daarvan werd geschreven binnen de Engelstalige Master of History en zal in de loop van het najaar uitmonden in een wetenschappelijk artikel.

Daarnaast werd de politiek-economische benadering van geopolitieke conflicthaarden ook geïntroduceerd bij studenten uit de Bachelor en Master Geschiedenis en de Master of European Studies. Om het archiefonderzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, kregen de studenten eerst een aantal inleidende sessies omtrent de (inter)nationale historiografie en de oorsprong en ontwikkeling van de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Vervolgens konden de studenten hun voorlopige onderzoeksresultaten met elkaar delen tijdens informele onderzoeksseminaries.

Bart Kerremans heeft intussen ook uitgebreid archiefonderzoek verricht in de National Archives in Washington. Daaruit is onder meer gebleken dat er in de loop van de jaren ‘50 spanningen ontstonden tussen België en de Verenigde Staten omtrent een bilateraal Treaty of Friendship, Commerce and Navigation.

We zullen geregeld updates brengen aangaande dit boeiende project dat uitgevoerd wordt door Widukind De Ridder (CegeSoma KULeuven) met Dirk Luyten (Cegesoma/Rijksarchief) en Bart Kerremans (KULeuven) als promotoren.