Home » Publication » Der Zweite Weltkrieg ist unsere Wiege

Der Zweite Weltkrieg ist unsere Wiege

Eine ostbelgische Geschichte (mit Zeitzeugenberichten von Wehrmachts- und GI-Kriegskindern)

Der Zweite Weltkrieg ist unsere Wiege

[De Tweede Wereldoorlog is onze wieg – Een Oost-Belgische geschiedenis met getuigenissen van Wehrmacht-en GI-oorlogskinderen]

“Jarenlang werd een thema als de confrontatie met een buitenhuwelijks moederschap in oorlogstijd verdrongen of verzwegen. Onder de pen van Gerlinda Swillen, een overtuigde feministe, wordt dat aspect van de levensmoed van vrouwen scherp belicht. Een bijzondere verdienste van de auteur is wel dat ze haar blik heeft gericht op de kinderen die uit zulke verhoudingen werden geboren. Recente en huidige oorlogen tonen aan, dat het met het thema van de schrijfster niet alleen om verwerking van het verleden gaat.”  Els Herrebout, hoofdarchivaris van het Rijksarchief in Eupen

Zonder oorlogen en conflicten bestond ze niet: de vergeten generatie van de oorlogskinderen, ook vaak bezettingskinderen genoemd: kinderen uit verhoudingen van inheemse vrouwen met soldaten – Duitse Wehrmachtsoldaten en vanaf 1944 GI-soldaten.

Het bestaan van de oorlogskinderen en het onverwerkt leed van die generatie werden jarenlang taboe verklaard en verzwegen. De behandeling van de moeders was vaak hard. Dat maken de gruwelbeelden van de vrouwen duidelijk, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog spitsroeden moeten lopen tussen een joelende menigte, omdat ze een erotische verhouding hadden met de vijand.

Gerlinda Swillen beschrijft aangrijpend de geschiedenis van ontelbare oorlogskinderen en hoe hun verwekkers elkaar hebben ontmoet, met welke problemen ze werden geconfronteerd en hoe hun leven verliep. Ze belicht de problematiek van de oorlogskinderen – opgroeien zonder een van de ouders -  en de wens van die generatie een internationaal statuut te bereiken.

Een pleidooi van hoop over een verzwegen, vergeten generatie!